ผู้ที่ได้รับคำปรึกษาแนะนำ

ผลตอบรับหลังเข้ารับบริการจากการแนะนำของเรา

สร้างเมื่อ 15 กันยายน 2559 | ผู้ชม 1,163 ครั้ง

ประมวลผลความพึงพอใจจากผู้ที่ได้คำแนะนำและให้เราช่วยติดต่อประสารงานกับคลินิกต่างๆ

นอกจากจะช่วยให้ลูกค้า สะดวกสบาย ในเรื่องของการประสานงานติดต่อขอเข้ารับบริการแล้ว ในลูกค้าหลายรายเราก็คอยติดตามผลและประสานงานหลังการเข้ารับบริการไปแล้ว เพื่อแจ้งเตือนวันนัดพบแพทย์ วันตัดไหม วันล้างแผล สอบถามอาการ ฯลฯ เพื่อช่วยลูกค้าได้รับการบริการได้อย่างเต็มทีและถูกต้องครบถ้วน ไม่ลืมนัดพบแพทย์ รับบริการได้ตรงเวลา

ให้เราช่วยบริการติดต่อประสานงาน ดีกว่าติดต่อคลินิกเอง สะดวกสบาย ไม่เสียเวลาในการรอคิว หรือไปคลินิกแล้วไม่พบแพทย์ เราช่วยประสานงานทั้งก่อนและหลังการเข้ารับบริการ เหมือนมีผู้ช่วยประสารงานส่วนตัว

Update : 02 เมษายน 2561 (02:32)
Tag : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ผู้ที่ได้รับคำปรึกษาแนะนำ

 • ประมวลภาพปรึกษาแพทย์

  ประมวลภาพปรึกษาแพทย์
  ผู้ชม 2,471 ครั้ง | MORE

 • ตัวอย่างข้อความผู้ขอรับคำแนะนำจากเร...

  ตัวอย่างข้อความผู้ขอรับคำแนะนำจากเร...
  ผู้ชม 1,947 ครั้ง | MORE

 • ผลตอบรับหลังเข้ารับบริการจากการแนะน...

  ผลตอบรับหลังเข้ารับบริการจากการแนะน...
  ผู้ชม 1,164 ครั้ง | MORE

 • ผู้ที่ได้รับคำปรึกษาแนะนำจากเรา

  ผู้ที่ได้รับคำปรึกษาแนะนำจากเรา
  ผู้ชม 1,754 ครั้ง | MORE

MORE ALL
หารูปภาพความสวยความงาม